Necesitatea educației juridice timpurii

Legea guvernează întreaga noastră societate, iar după ce va împlini 16 ani, fiecărui cetățean al acestei țări îi va fi aplicabil dictonul latinnemo censetur ignorare legem, însemnând că ,,nimeni nu se poate apăra invocând necunoașterea legii”. De aceea, cu cât ne familiarizăm mai devreme cu noțiuni de educație juridică, cu atât ne va fi mai ușor să ne adaptăm și să integrăm un set de principii în acord cu legile care ne guvernează societatea și lumea în general.  

Înainte de această vârstă, de 16 ani, pentru fiecare copil este dezirabil să afle că legea este un instrument crucial, un ajutor al oamenilor ce luptă pentru cauzele în care cred, că ea este superioară tuturor cetățenilor și instituțiilor statului, că ea este cea care garantează drepturile și libertățile, iar noi trebuie să o respectăm și să ne supunem acesteia pentru a ne garanta libertatea, buna conviețuire și evoluția noastră ca societate.

Totodată, copiii trebuie să afle că legea este cea care deosebește o societate în care drepturile tuturor sunt protejate și aplicate, de o societate în care domnește autoritarismul sau anarhia.

 Copiii, tinerii, oamenii în general au nevoie să conștientizeze că sunt îndreptățiți, împuterniciți să se implice constructiv în buna funcționare a societății punându-și cunoștințele, abilitățile, valorile și atitudinile în slujba acesteia. Astfel, pot fi consolidate relațiile de încredere reciprocă între stat și cetățean, relațiile de încredere în instituții, asigurându-se că acestea sunt considerate responsabile, transparente și accesibile tuturor, internalizând astfel sentimentul de apartenență la societate.

 Cum fiecare dintre noi este supus legii, este necesar să avem acces la informații de bază pentru a înțelege conceptul de stat de drept, principiile fundamentale ale dreptului și raționamentele ce stau la baza adoptării legilor. Este foarte util să ne cunoaștem drepturile și libertățile consacrate prin Constituție și alte legi, dar și obligațiile prevăzute de acestea.

 În lumea de azi, modernă și complexă, care pune accentul pe educația multidisciplinară, este pur și simplu nerealist să pretindem că înțelegerea legii este intuitivă. Înțelegerea legii necesită abilități mult dincolo de norme precum „plătește-ți taxele” sau „nu fă rău altora”. Iar într-o societate în care doar o parte a acesteia și juriștii înțeleg legea nu este o democrație reală.

 Un client, împărtășindu-mi despre experiența lui cu legea și instanțele, mi-a spus că s-a simțit ca și cum s-ar fi aventurat pe un ,,teren minat”. Din păcate, multe persoane au această percepție, pentru că justiția și sistemele administrative pot fi reci și descurajante.

 O soluție în acest sens este expunerea timpurie la lege într-un cadru educațional, mai degrabă decât într-o procedură judiciară. Astfel, cu timpul, pot fi atenuate teama și neîncrederea pe care unele persoane le resimt față de sistemul de justiție și poate fi creată baza unei mai bune integrări a legii ca resursă și garantare a siguranței și a apartenenței la societate a individului. Ceea ce înțelegem, putem folosi pentru evoluția noastră personală și pentru a ajuta la îmbunătățirea societății în care trăim.

Educația are și a avut mereu roluri multiple, atât pentru individ, cât și pentru societate. Unul dintre rolurile declarate ale educației este cel social. Educația oferă fiecărei persoane oportunitatea de a acumula cunoștințe și de a-și dezvolta aptitudinile și abilitățile necesare pentru a deveni un cetățean informat și activ. Școlile încearcă acest lucru în două moduri: prin insuflarea unei baze de cunoștințe și prin furnizarea de instrumente pentru creșterea intelectuală și profesională viitoare. Copiii studiază limba română, matematică, istorie, programare, robotică etc. Este minunat, iar pe lângă pregătirea pe care o dobândesc pentru o profesie ori pentru o meserie, este util ca ei să fie pregătiți și pentru viață. Astfel, este necesară diversificarea disciplinelor care impactează viața viitorului adult, pentru a-i pregăti pe copii pentru o lume în continuă schimbare.

Legile ne guvernează viețile, iar copiii noștri au nevoie să afle acest aspect. De aceea, pregătirea juridică de bază este esențială și instituțiile de învățământ pot avea un rol important în acest sens. Alături de familie, ele pot fi de ajutor copiilor în vederea integrării apartenenței la societate, pot fi de ajutor societății în sine și pot crea, de asemenea, un model de implicare a tinerilor în vederea cultivării unui sentiment de responsabilitate colectivă pentru viitorul nostru comun.

 Înțelegerea de bază a legii poate ajuta copiii și tinerii să se protejeze și să prevină eventuale situații neplăcute ori periculoase, atât pentru ei, cât și pentru cei din jurul lor. Educația juridică poate fi, totodată, o oportunitate necesară tinerilor în vederea consolidării unei atitudini pozitive și de încredere față de stat, de instituții și față de profesioniștii care lucrează cu legea. Acestea sunt doar câteva dintre argumentele conform cărora educația juridică nu trebuie să fie străină nimănui.

Un demers lăudabil este intenția ca educația juridică să fie predată tinerilor începând cu ciclul gimnazial. Ei vor fi informați despre drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale, despre comportamentele dezirabile pe care societatea le așteaptă din partea lor, despre consecințele pe care trebuie să le suporte în cazul în care încalcă legea… Este un mare pas înainte. 

Însă pentru a ajunge să respecte legile în mod conștient, copiii, tinerii au nevoie să li se insufle valori și principii plecând de la mecanismele de reglare a voinței prin integrarea normelor de etică și comportamente sociale.

Libertatea voinței înseamnă capacitatea de a lua decizii în cunoștință de cauză. Ea presupune dezvoltarea gândirii critice și luarea unei decizii pe baza chibzuinței proprii.

Un copil cu o voință puternică va fi o persoană completă, capabilă să ia hotărâri independente pe baza unei gândiri critice și responsabile. Formarea și dezvoltarea reglajului voluntar permite copiilor să fie mai stăpâni pe sine, mai perseverenți și mult mai prompți în luarea unor hotărâri.

După cum bine știm, legile sunt reguli de conduită scrise, iar copiii află despre conceptul de regulă de timpuriu, cu mult înainte de începerea ciclului gimnazial. Încă din copilăria mică și mijlocie, ei sunt în contact permanent cu normele și regulile impuse de familie, de prieteni, de grupurile din care fac parte, de grădiniță ori de școală.

Începând cu această etapă de vârstă, copiii pot fi expuși la conținuturi variate, adaptate particularităților de vârstă și nivelului lor de dezvoltare. Expunerea la informații ce reprezintă elemente de bază, fundamentale ale educației juridice, principii, valori îi poate ajuta pe copii să înțeleagă că și ei sunt parte a acestei societăți. Cu empatie și răbdare, copiii pot fi ajutați să dezvolte o atitudine pozitivă față de reguli și față de necesitatea respectării lor. Cu timpul, ei vor înțelege că regulile și, ulterior, legile nu sunt simple mijloace de constrângere ori de control, ci ele există pentru ca noi, cu toții, să rămânem în siguranță și să dezvoltăm relații armonioase cu semenii noștri.

Un copil care reușește să înțeleagă de timpuriu importanța respectării regulilor și implicațiile nerespectării acestora poate fi un adolescent și, mai târziu, un adult care nu se va simți constrâns și nici copleșit de numărul regulilor sau al legilor pe care va trebui să le respecte.

Iar hotărârea de a respecta ori nu legea va surveni în mod voluntar, ca urmare a voinței sale, a propriei alegeri și în acord cu valorile și principiile personale, nu doar din teama de a fi pedepsit ori pentru a-și satisface nevoia de acceptare. Astfel, nu se vor naște conflicte interne ori sentimente de vinovăție și pot fi evitate comportamentele de revoltă față de autoritate, comportamentele pasiv-agresive care subminează regulile/legile într-o anumită măsură ori desconsiderarea totală a acestora.

Așadar, stimularea mecanismelor volitive prin educație, integrarea apartenenței la societate prin cultivarea unei mai bune înțelegeri a principiilor care guvernează societatea în sine sunt argumente conform cărora educația juridică timpurie ajută la formarea de viitori adulți, de cetățeni încrezători, independenți și responsabili.

Merită investiția!

Credit foto: Pinterest

Optimized by Optimole
Scroll to Top