Revista Psychologies, Octombrie 2023 – Legisman – joc și învăţare

Era o zi specială. Ziua când inimile tuturor mamelor vibrau în același ritm cu inimile copiilor lor. Fiecare mamă își mângâia din priviri puiul și aștepta emoţionată răspunsul la întrebarea cea mare.

– Ce îţi spune mama ta cel mai des? întrebă doamna învăţătoare, cu o voce caldă.
– Să respect regulile, răspunse timid copilul, cu o urmă de nemulţumire pe chip.

În ochii lui, mama descoperi un întreg univers. Inima ei începu să bată cu putere, iar gândurile i se prinseră ca-ntr-un dans al frunzelor de toamnă. Înţelese atunci că ,,tonul face muzica”.

La finalul serbării, copilul se așeză în braţele mamei sale și își sprijini capul pe pieptul acesteia. Apoi, cu ambele mâini o prinse de gât și îi zise aproape șoptit:

– Să mai stăm așa…

Mama îl strânse ușor la piept, îl sărută pe frunte și, pentru o vreme, rămaseră așa. În iubire.

Aceea a fost o zi mare. Ziua în care, în inima mamei, s-a aprins flacăra creaţiei și a pornit într-o aventură prin universul magic al copilăriei. L-a descoperit pe Legisman, un supererou empatic și dornic să le spună copiilor, pe limba lor, despre subiectele importante din viaţa adulţilor. L-a trimis apoi în lume, a devenit prietenul copiilor și a primit permisiunea de a dezvălui unul dintre cele mai mari secrete:

Copiii au nevoie să se joace

Jocul, în esenţa sa, este o modalitate prin care copilul descoperă și înţelege lumea, dezvoltându-și abilităţile și personalitatea. Din primele zile ale vieţii, copiii sunt atrași de explorare și descoperire. Nou-născutul care se joacă cu propriile degete, copilașul care aruncă jucării pentru a vedea cum acestea cad sau copilul mai mare care se alătură altor copii într-un joc organizat, toate aceste etape sunt o reflexie a dorinţei nesfârșite de a învăţa și de a se adapta.

Jocul copiilor nu este doar o formă de divertisment sau de ocupare a timpului liber. Este un instrument esenţial pentru dezvoltarea lor integrală, o fereastră către lume și o modalitate de a se pregăti pentru provocările vieţii adulte.

Jocul, ca pilon al umanităţii

Jocul și învăţarea sunt două aspecte fundamentale ale dezvoltării umane, iar de-a lungul timpului, multe personalităţi din diverse domenii, precum pedagogia, psihologia și literatura, și-au exprimat viziunile și opiniile legate de aceste teme.

Johan Huizinga, istoric și scriitor, în lucrarea sa ,,Homo Ludens”, publicată în 1938, scrie că jocul este condiţia primară pentru fie- care generaţie în culturile umane. Huizinga notează că jocurile sunt cele mai vechi forme de interacţiune socială și de manifestare culturală, practicată chiar și de animale. El spune că jocurile sunt un punct de start pentru activităţile complexe ale omului, precum limba, dreptul, războiul, filosofia și arta. Cu alte cuvinte, Huizinga consideră că jocul precede cultura și că toate formele de exprimare culturală sunt, în esenţă, forme de joc. Jean Piaget, psiholog și pedagog, este renumit pentru teoria sa despre dezvoltarea cognitivă a copilului. El a susţinut că jocul este esenţial pentru învăţarea copiilor, considerând că, prin joc, ei construiesc și își testează cunoștinţele despre lume. Pentru Piaget, jocul nu este doar o simplă activitate recreativă, ci o metodă prin care copiii învaţă și se dezvoltă cognitiv.

Jocurile în echipă – o nouă dimensiune a învăţării și a interacţiunii

Într-o eră dominată de competiţie, jocurile în echipă prezintă o viziune alternativă, punând accentul pe colaborare, comunicare și realizarea unui obiectiv comun. Aceste jocuri, fie că sunt de masă, video sau didactice, sunt concepute astfel încât să necesite cooperarea dintre jucători pentru a atinge un scop. La baza jocurilor în echipă stă principiul simplu al colaborării. Participanţii nu concurează între ei; în schimb, lucrează împreună, de obicei pentru a rezolva o provocare sau pentru a atinge un obiectiv specific. În aceste jocuri, victoria este colectivă, iar eșecul este, de asemenea, împărtășit de toţi jucătorii.


,,Jocul Legisman” este o aventură creativă care nu doar amuză, ci și educă. În universul lui Legisman, copiii sunt încurajaţi să exploreze, să pună întrebări și să înfrunte provocări. Aici, fiecare obstacol devine o oportunitate de învăţare, fiecare dilemă morală este o lecţie despre valori și integritate. ,,Jocul Legisman” îi ajută pe cei mici să dezvolte gândirea critică, empatia și abilităţile de comunicare. În spatele fiecărui nivel, al fiecărei aventuri din joc, se află lecţii valoroase despre prietenie, răbdare și perseverenţă. În acest univers, greșelile nu sunt pedepsite, ci văzute ca oportunităţi de creștere și de învăţare.
Legisman devine astfel nu doar un erou al copilăriei, ci și un mentor. O punte între joc și învăţare, unde distracţia și cunoașterea se împletesc într-un mod armonios, formând experienţe memorabile și formative pentru tânăra generaţie. www.legisman.ro
www.legisman.ro

Legisman – joc și învăţare

Optimized by Optimole
Scroll to Top