Revista Psychologies, Septembrie 2023 – De la Povești la Dreptate

Cu toate acestea, adaptarea informaţiilor la nivelul de înţelegere al copiilor este o provocare necesară pentru a asigura o asimilare eficientă și durabilă a conceptelor juridice. Cum putem transforma noţiunile din sfera legală în povești captivante și învăţăminte tangibile? Cum putem să creăm o punte între poveștile care le plac copiilor și noţiunile juridice abstracte? Răspunsurile la aceste întrebări sunt cheia pentru a dezvolta educaţia juridică într-un mod care să răspundă nevoilor și capacităţilor cognitive ale copiilor. Justiţia nu ar trebui să rămână doar un concept abstract destinat adulţilor. Ea poate fi înţeleasă și aplicată chiar și în lumea celor mici. În acest fel putem construi o societate mai echitabilă, cu oameni responsabili și mai bine informaţi.

Importanţa educaţiei juridice în clasele primare

Încă din primii ani de viaţă, copiii încep să înţeleagă diferenţa dintre bine și rău. Adaptarea conceptelor juridice la nivelul lor de înţelegere nu doar îi ajută să înţeleagă mai bine lumea din jur, ci îi pregătește și să acţioneze într-un mod etic și respectuos faţă de legi și faţă de reguli.

Educaţia juridică în școlile primare nu are ca obiectiv principal învăţarea legilor și a regulamentelor. Ea are în vedere cultivarea unei conștiinţe a valorilor umane fundamentale, precum respectul, colaborarea, empatia, responsabilitatea, toleranţa, diversitatea, și a principiilor care stau la baza unei societăţi drepte și echitabile. Copiii au nevoie să înţeleagă că justiţia nu este doar o atribuţie a instanţelor de judecată, ci și o abilitate de a face alegeri corecte și de a acţiona responsabil în viaţa de zi cu zi.

Pentru a face educaţia juridică atractivă și accesibilă elevilor din clasele primare, este esenţial să se utilizeze metode de predare creative și adaptate vârstei lor. Poveștile sunt instrumente puternice pentru a transmite concepte juridice complexe într- un mod captivant și ușor de înţeles. Personajele și situaţiile din povești pot fi folosite pentru a ilustra noţiuni precum drepturile individuale, dreptatea, respectul pentru reguli și consecinţele acţiunilor.

Dezvoltarea gândirii critice și etice

Educaţia juridică predată elevilor din clasele primare contribuie la dezvoltarea gândirii critice și etice a acestora. Înţelegerea consecinţelor acţiunilor lor și a impactului pe care acţiunile lor îl pot avea asupra altora și asupra societăţii în ansamblu îi învaţă pe copii să ia decizii informate. Elevii au nevoie să înţeleagă că fiecare individ are drepturi egale și că discriminarea și nedreptatea nu sunt acceptabile. Această abilitate este esenţială pentru a construi o societate în care cetăţenii sunt conștienţi de impactul acţiunilor lor și sunt dispuși să-și asume responsabilitatea pentru ele.

De la Legisman, supereroul cu pelerină albastră, la educaţie juridică.

Moralitatea, în strânsă legătură cu etica, devine un pilon fundamental în procesul de formare a caracterului, iar înţelegerea temeinică a valorilor este cheia pentru crearea unei societăţi armonioase.

Colaborare între școală, familie și comunitate

Educaţia juridică în învăţământul primar depășește limitele sălilor de clasă, angrenând într-o colaborare esenţială trei componente cheie ale societăţii: școala, familia și comunitatea.

Dincolo de curriculumul, activităţile interactive și discuţiile din sala de clasă, familia are un impact semnificativ asupra dezvoltării valorilor și com- portamentelor copiilor. Prin intermediul discuţiilor deschise și al modelării comportamentelor corecte, părinţii pot consolida învăţăturile predate în școală. De asemenea, ei le pot oferi copiilor exemple din viaţa de zi cu zi pentru a arăta cum principiile juridice se aplică în practică. Această comunicare activă între părinţi și copiii lor consolidează înţelegerea și inter- nalizarea valorilor juridice.

Comunitatea, la rândul ei, are potenţialul de a extinde învăţarea dincolo de perimetrul școlii și al familiei. Organizaţii non-guvernamentale, instituţii locale sau persoane cu expertiză în domeniul juridic pot orga- niza sesiuni de informare și ateliere în care copiii pot învăţa direct de la profesioniști din acest domeniu.

Noi, cei de la www.aled.ro, Asociaţia Legisman pentru Educaţie și Dezvoltare, ne-am apucat de treabă și, cu bucurie, vi-l prezint pe Legisman – un simbol și un important ghid pentru familiarizarea copiilor cu principiile educaţiei juridice. Pentru cadrele didactice, am dezvoltat primul program de educaţie juridică dedicat învăţământului primar. Proiectul „Învaţă cu Legisman” reprezintă o iniţiativă educaţională inovatoare, menită să ajute copiii să-și însușească conceptele juridice într-un mod eficient și durabil. Întrucât credem că „fundaţia oricărui stat o reprezintă educaţia celor tineri”, am creat acest program pentru a susţine, alături de familie și de școală, dezvoltarea lor și pentru a-i învăţa importanţa respectului pentru semeni, pentru reguli și pentru legi.
ALED

De la Povești la Dreptate

Optimized by Optimole
Scroll to Top